Худалдан авагчийн дүр буюу Buyer Persona-г хэрхэн бизнестээ ашиглах вэ?
Инбаунд маркетинг Интернет маркетинг

Худалдан авагчийн дүр буюу Buyer Persona-г хэрхэн бизнестээ ашиглах вэ?

Сайн тодорхойлсон худалдан авагчийн дүр буюу buyer persona нь маркетингаа илүү үр дүнтэй хийх боломжийг олгодог.  Худалдан авагчийн дүрийг тодорхойлсноор…