Сошиал медиа менежерүүдийн өдөрт хийх гол ажлууд
Сошиал медиа маркетинг

Сошиал медиа менежерүүдийн өдөрт хийх гол ажлууд

Сошиал медиа менежерүүд, маркетеруудын хувьд олон ажлууд зэрэг зэрэг овоороод алинаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байх тохиолдол заримдаа тохиолддог. Паретогийн зарчмаар…