Фэйсбүкийн сурталчилгаанд 23.09 $ зарцуулан хэрхэн 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн тухай
Фэйсбүүк

Фэйсбүкийн сурталчилгаанд 23.09 $ зарцуулан хэрхэн 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн тухай

Өнөө үед бид телевизийн сурталчилгааг IP зурагтныхаа тусламжтайгаар гүйлгээд үзчихдэг болсон. Харин яг хэрэгтэй зүйл нь фэйсбүүкэд байж таарвал үзээд…