Инбаунд борлуулалт

Хэрэглэгчид тань их мэдээлэлтэй болсноор борлуулалт хийхэд хүндрэлтэй болоод байна уу?

Инбаунд борлуулалт ном

Цахим ном авах

* indicates required

Хэрэглэгчид тань их мэдээлэлтэй болсноор борлуулалт хийхэд хүндрэлтэй болоод байна уу?

Энэхүү цахим ном нь Инбаунд борлуулалтын талаар ойлголт өгөх бөгөөд байгууллага борлуулалтын үр дүнтэй систем бий болгосноор хэрхэн хэрэглэгчдийнхээ тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж борлуулалтаа өөр түвшинд хүргэх тухай болно.

Цахим маркетинг ном