Инбаунд маркетинг

Хэрхэн гүүгл, сошиал медиа, блог зэргийг ашиглэн харилцагчдаа интернет орчноос олох тухай цахим ном.

Инбаунд маркетинг цахим ном

Цахим ном авах

* indicates required

Борлуулалт, маркетингийн үйл ажиллагаа тань зардал ихтэй байна уу?

Энэхүү ном нь инбаунд маркетингийн талаар ойлголт өгөх бөгөөд хэрхэн инбаунд маркетингийн арга, хэрэгслүүдийг ашиглан харилцагчдаа интернет орчноос олох тухай, маркетингийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн сайжруулах тухай болно.

Инбаунд борлуулалт цахим ном