Сургалтанд бүртгүүлсэнд баярлалаа!

Компассо хаяг

Юуны өмнө “Цахим маркетинг” сургалтанд бүртгүүлсэнд баярлалаа. Төлбөрөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нэр болон утсаа бичээрэй. 

Банк: Голомт банк, дансны дугаар (MNT): 2800000153, данс эзэмшигч: Компассо ХХК

Банк: Хаан банк, дансны дугаар (MNT): 5084504786, данс эзэмшигч: Б.Оргилбулган

БАЯРЛАЛАА, ӨДРИЙГ САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛЭЭРЭЙ!

Цахим хэрэгслүүдийг ашиглаж илүү ухаалаг ажиллах, бизнесээ үр дүнтэй удирдан өрсөлдөөний давуу тал олох боломж байсаар байтал уламжлалт арга хэрэгслүүдтэйгээ зууралдсаар байх уу?