Блог төрлийн контент таны бизнест хэрэгтэй байх 7 шалтгаан
Контент маркетинг

Блог төрлийн контент таны бизнест хэрэгтэй байх 7 шалтгаан

Өмнө нь амжилттай сурталчилгаа төсөв мөнгөнөөс ихээхэн шалтгаалдаг байсан бол өнөөдөр толгойгоо хэр сайн ажиллуулахаас шалтгаалдаг болоод байна. Хэрэглэгчдийн…

Фэйсбүкийн сурталчилгаанд 23.09 $ зарцуулан хэрхэн 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн тухай
Фэйсбүүк

Фэйсбүкийн сурталчилгаанд 23.09 $ зарцуулан хэрхэн 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн тухай

Өнөө үед бид телевизийн сурталчилгааг IP зурагтныхаа тусламжтайгаар гүйлгээд үзчихдэг болсон. Харин яг хэрэгтэй зүйл нь фэйсбүүкэд байж таарвал үзээд…